Koordinátor BOZP na staveništi

je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby (investorem) k provádění stanovených činností při přípravě a realizaci stavby. Koordinátorem BOZP může být určena pouze osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006 Sb.

Hlavní oblasti činnosti naší společnosti jako koordinátora bozp na staveništi

Koordinátor BOZP při přípravě stavby:

 

Koordinátor BOZP při realizaci stavby: